Upozornění

Možnost darovat na kampaň jsme vypnuli 5. ledna 2023 ve 20:00 a zahájili jsme přípravu veškerých povinných dokumentů ke zveřejnění v souladu se Zákonem o volbě prezidenta republiky. Dokumenty najdete ke stažení níže.

Transparentní účet

Zobrazit stav účtu

Na přípravu kampaně přispěli:

Igor Doležal, Amanita Design, Jiří Hlavenka, Kateřina Kadlecová, Constantin a Marie Kinští, Jan Školník a Martin Nedelka

Dary byly 1. 6. převedeny na TRANSPARENTNÍ ÚČET zřízený nad rámec zákona a využívaný pro účely kampaně před vyhlášením termínu voleb v období od 1. 6. do 4. 7. 2022. Od 4. 7. je pro účely kampaně využívaný nově založený transparentní účet dle zákona, vedený u České spořitelny, na který byl 4. 7. převeden zůstatek z původního transparentního účtu. Důvodem vytvoření nového transp. účtu bylo umožnění darování skrze platební bránu na webu.

Jsem vděčná za každý dar, kterým se rozhodnete podpořit mou kandidaturu a který splňuje všechny právní náležitosti. Ze zákona mám povinnost evidovat u každého daru jméno, příjmení, datum narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno. Bez těchto údajů nemohu dar využít. Vyhrazuji si také právo nepřijmout takový dar, za který by dárce očekával jakoukoliv protislužbu, výhodu nebo vliv potenciálně vyplývající z mé budoucí funkce. Nepřijala bych také dar bez jasného původce nebo pocházející z neetické či trestné činnosti nebo z činnosti vydělávající na neštěstí lidí.

Report k transparentnosti kampaně pro Transparency International.

Zůstatek volebního transparentního účtu ve výši 4 936,90 Kč byl dne 27. 9. 2023 převeden v souladu se zákonem na sbírkový účet Paměť národa neziskové organizace Post Bellum, z.ú. č. 6700227/0100.

DĚKUJI VÁM ZA PODPORU

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů