Darujte! Podpořte, prosím, mou kampaň. Děkuji! 💜

O MNĚ

Usilovat o funkci první prezidentky České republiky je velký závazek. Role hlavy státu je velmi důležitá a člověk o ní nemůže přemýšlet a cítit se opojen. Člověk o ní může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Danuše Nerudová

MATKA A MANŽELKA

Jsem ekonomka, vysokoškolská profesorka, především ale maminka dvou dětí, Daniela a Filipa, které vychováváme s mým mužem Robertem. Bydlíme v Brně a na Vysočině, kde jsme s Robertem opravili historickou faru v obci Telecí.

Hlava státu musí umět lidem otevřít své srdce a naslouchat jejich problémům. Chci být prezidentkou země, ve které může člověk důvěřovat státu jako vlastní rodině. V rodině ti silnější totiž vždy pomohou slabším a nikdy je nenechají v nouzi.

Ve zkratce

Jsem brněnská ekonomka, profesorka a máma dvou dětí. V roce 2018 jsem se stala historicky první rektorkou Mendelovy univerzity v Brně.

Moje koníčky

Miluji přírodu, ve které vždy najdu klid na přemýšlení. Nejlepší chvíle volna jsou pro mě s prutem na rybách a s košíkem v lese.

Danuše Nerudová

PROFESORKA

Veřejnost mě zná především jako, dnes už bývalou, rektorku Mendelovy univerzity v Brně. Současně jsem její profesorkou. Celá má kariéra ve vzdělávání byla vždy v zájmu toho, aby z naší univerzity odcházeli odhodlaní, vzdělaní a nadšení mladí lidé, kteří se nebojí něco dokázat. I dnes se z pozice profesorky snažím, aby mi neušel žádný jejich úspěch, žádný osobitý pohled na práci, který mi vždy přináší motivaci a inspiraci.

Vždy jsem se snažila, aby z naší univerzity odcházeli odhodlaní, vzdělaní a nadšení mladí lidé, kteří se nebojí něco dokázat.

Podpora studentů

Za důležité považuji změnu ve vzdělávání, lepší práci s talentem a podporu mladých lidí. Žáci a studenti by se neměli bát chybovat. Školy a učitelé by měli mladé lidi vést k využití chyb k lepšímu rozvoji.

Mezinárodní úspěchy

Škola se stále častěji začala objevovat v mezinárodních žebříčcích. Mým cílem bylo univerzitu otevřít, modernizovat a udělat maximum, aby vystoupila ze stínu ostatních brněnských univerzit.

HR Award

Mendelova univerzita pod mým vedením získala jako první vysoká škola v ČR HR Award – ocenění za vytváření rovných příležitostí a transparentnost v oblasti řízení lidských zdrojů

Danuše Nerudová

EKONOMKA

Jako ekonomka se roky věnuji tématu daní, důchodů a ekonomické prosperitě naší země. V roce 2018 jsem byla jmenována do pozice předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, se kterou jsme se snažili vymyslet dobrou důchodovou reformu a prosadit její přijetí. Závěry naší komise si politické strany napříč spektrem přebraly do svých volebních programů a současná vláda je dala do nového programového prohlášení.

Potřebujeme hlavu státu, se kterou tuto krizi úspěšně překonáme. Jen slova o pochopení a slušnosti nebudou stačit. Ta lidem k zaplacení stále se zvyšujících cen a složenek nepomohou.

Důchodová reforma

Nabízím svoji profesní zkušenost a jasnou vizi, stejně jako jsem ji nabídla v čele Komise pro spravedlivé důchody. Společně jsme představili reformu, na které se dnes shodnou politici i odborníci napříč spektrem. Žijeme ve složité době, ve které musíme myslet na to, jak pomoci lidem dnes i v budoucnu.

Iniciativa KoroNERV-20

Aktivně jsem působila ve veřejné debatě během pandemie covidu-19. S dalšími odborníky jsme založili občanskou expertní iniciativu KoroNERV-20, která dávala prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru.

Danuše Nerudová

Prezidentka

Svou kandidaturu jsem velice pečlivě zvážila. Potřebujeme lídry, kteří vrátí řadě opomíjených lidí důstojnost a budou k občanům přistupovat s úctou a respektem. Potřebujeme hlavu státu, která bude naslouchat všem a bude schopna komunikovat se všemi skupinami obyvatel, nejen s některými.

V naší zemi během covidu chyběl laskavý hlas nejvyššího představitele, který by dokázal uklidnit, pochopit a především ocenit extrémní nasazení celé řady lidí, kteří ukázali, jak silní ve skutečnosti jsme. Chyběl tu hlas, který by lidem dal naději, že to společně zvládneme. Po začátku války a posledních 9 let vůbec, nám chyběl stejný hlas, který by řekl, kdo je nepřítel, ohrožující naši svobodu a hodnoty.

Potřebujeme hlavu státu, která bude naslouchat všem a bude schopna komunikovat se všemi skupinami obyvatel, nejen s některými.

Nebát se výzev

Potřebujeme hlavu státu, která se nebude bát uchopit celou řadu výzev, před kterými jako země a společnost stojíme. Od úspěšného zdolání ekonomické krize až po boj za naši přírodu.

Civilní výkon funkce

Česká republika si zaslouží civilní a aktivní prezidentku, která bude blíže k lidem. Hrad by neměl občany od hlavy státu oddělovat, ale být jim otevřený a hradní kanceláře by měly sloužit jen k pracovním a reprezentativním účelům.

EU i NATO

ČR má podle mě být spolehlivým a předvídatelným partnerem, který bude plnit své závazky a mezi ostatními zeměmi se nebude bát aktivně přispívat k dalšímu rozvoji evropského a mezinárodního partnerství.

Odpovědi na
nejčastější otázky

Jaký je váš postoj k válce na Ukrajině?

Současné Putinovo Rusko, které vraždí nevinné na Ukrajině a vede barbarskou agresi vůči svobodnému a svrchovanému státu, je největším bezpečnostním rizikem ČR. Jedná se o zemi, která navíc nedávno zařadila mezi své největší nepřítele i naši zemi a spáchala na našem území, ve Vrběticích, akt státního terorismu, který vedl k úmrtí českých občanů. Jednoznačně stojím za Ukrajinou. Bojují i za naši svobodu a bezpečnost.

Jak se stavíte k manželství homosexuálních párů a adopci dětí?

Jsem pro zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků. Chápu, že jsou lidé, kterým se to nelíbí, protože manželství vnímají v tradičním smyslu jako svazek muže a ženy. Pohled na manželství i rodinu se v historii měnil a toto je změna, která je v moderních společnostech na pořadu dne. Součástí našeho ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. Ta jasně definuje, že všichni lidé si jsou rovni ve svých právech. To je důvod, proč podporuji manželství pro všechny. Není to ovšem důvod jediný. Znám několik homosexuálních párů a jejich vzájemná láska, štěstí a respekt jsou pro mě dalšími důvody, proč hájím manželství pro všechny. I tyto páry si zaslouží, aby jim jejich země nekladla překážky a naopak byla pro ně zárukou, že budou mít stejná práva i zastání, jako mají heterosexuální páry.

Podporuji i adopcí dětí homosexuálními páry. Jsem přesvědčena, že každé dítě si zaslouží zažít lásku a péči rodičů. Naše děti vyrůstají v láskyplné rodině s tátou a mámou, nevím, proč by jiné děti neměly vyrůstat v láskyplné rodině se dvěma táty nebo maminkami.

Co budete dělat pro to, aby byla menší inflace?

Rekordní inflace je problém pro peněženku každého z nás. Od začátku roku upozorňuji vládu, že stále více lidí se ocitá ve velmi složité situaci, kdy potřebují pomoc.

Již delší dobu jsem přesvědčena, že konzervativní pravicová vláda musí lidem nabídnout silný sociální balík přesně cílené pomoci. S touto pomocí nemůže dlouho čekat. Každé další razítko pomoc zdržuje a ohrožuje budoucnost mnoha rodin.

Zároveň však musí jít o přesně cílenou pomoc, která nebude znovu roztáčet kola inflace.

Prezident má zásadní úlohu v naší společnosti a může ji velmi významně ovlivňovat. Jen musí své možnosti využívat správným směrem. Prezident by měl zejména vyžadovat, aby vláda plnila své sliby. Je mediátorem politické diskuse a jeho úkolem by mělo být vytvářet stabilitu v zemi. Prezident s ekonomickou kompetencí může vládu usměrňovat a vést k ekonomické stabilitě.

Kde mohu přehledně najít sponzory vaší kampaně?

Všechny dárce, kteří se mě rozhodli podpořit ještě před startem kampaně, najdete na mých webových stránkách v sekci Darovat. Odkaz ZDE. Od 1. června jsou všechny dary i výdaje na transparentním účtu.

Kde vás můžu potkat?

Přehled akcí, na kterých mě můžete potkat, najdete v sekci Plánované akce. Udělám maximum pro to, abych do voleb objela co nejvíce míst po republice a věřím, že se potkáme. Pokud se neuvidíme osobně, budu ráda, když mě budete sledovat alespoň na mých sociálních sítích.

Kde a kdy můžu podepsat petici?

Petici můžete podepsat buďto na mobilních petičních stáncích, nebo na stálých petičních místech. Jejich přehled najdete v sekci Petiční místa. Můžete si také stáhnout petiční arch, vytisknout a s podpisy jej zaslat na adresu Danuše Nerudová, P.O.Box 1236, 111 21 Praha 1 nebo jej odevzdejte na jakémkoli petičním místě.

Jste pro povinné očkování proti nemoci COVID-19?

Pro zavedení nových povinností nebo pro omezení stávajících svobod ze strany státu musí vždy existovat velmi silný důvod. Přínosy musí zcela zjevně a výrazně převyšovat negativa a musí na tom být široká shoda. V takové situaci (i vzhledem k “mírnější” podzimní variantě COVIDu) teď nejsme, takže zavedení plošného povinného očkování nepodporuji.

Jsem ale zastánkyní dobrovolného očkování proti COVIDu. Pokud existují účinné vakcíny, je očkování rozhodně jednou z účinných variant boje s infekční chorobou, včetně pozitivního dopadu na ekonomiku. Zatímco jedna dávka vakcíny stojí řádově stokoruny, den na lůžku na JIP stojí řádově desetiticíce korun. O ekonomických a sociálních nákladech lockdownů a podobných opatření nemluvě.

Já sama proti COVIDu očkovaná jsem a stejně tak i moje rodina. Myslím, že je správné se chovat zodpovědně zejména vůči starším a slabším. Pevně věřím, že vláda snad zvládne podzimní vlnu COVIDu lépe než vláda předchozí, bez chaotických ekonomicky i sociálně výrazných zásahů do našich životů.

Jak můžu pomoci v kampani?

Existuje několik způsobů a budu ráda, když si jeden vyberete v sekci Zapojte se. Ať už se rozhodnete zřídit u sebe petiční místo, stát se dobrovolníkem, nebo přispět finančně.

Můžu podepsat petici online a proč potřebuji občanku?

Zákon o volbě prezidenta bohužel nedovoluje online podpis petičního archu. Číslo občanského průkazu vyžaduje zákon a Ministerstvo vnitra ověřuje údaje na odevzdaných arších v registru obyvatel.

Vysvětlíte mi “kauzu” s koněm na Mendelově univerzitě?

V době mého nástupu do pozice rektorky Mendelovy univerzity jsem se rozhodla zrekonstruovat zastaralou kancelář rektora z dob socialismu, aby odpovídala vážnosti funkce rektora univerzity, symbolizovala čerstvý vítr ve vedení školy a byla důstojným místem pro přijímání celé řady návštěv (včetně těch zahraničních). Celou rekonstrukci jsme provedli na návrh našeho zaměstnance a světově uznávaného designéra Petra Novagua, jehož součástí byla také socha koně, která mimochodem byla zakoupena z výstavy za zlomek původní ceny. Plně jsem respektovala návrh a profesionální práci. Po dvaceti letech si kancelář zasloužila zásadní změnu. Věřím, že tento nový a moderní prostor bude dobře sloužit ještě mnoha dalším rektorům či rektorkám.

Jaký byl váš postoj ke kauze s tituly na Mendelově univerzitě?

Vždy jsem hájila dobré jméno Mendelovy univerzity. Jako rektorka jsem okamžitě po zjištění prvních podezření začala celou věc důrazně řešit. Můj přístup ocenili i ti, kteří na celou kauzu upozornili. Podle zákona o vysokých školách nemá bohužel rektor žádný vliv na přijímání studentů do studijních programů. Tato pravomoc, a tedy i odpovědnost, náleží výhradně děkanovi. To byl také důvod, proč jsem po svém nástupu do funkce usilovala o to, aby děkani nebyli členy Rady pro vnitřní hodnocení, ve které kontrolovali sami sebe. Na můj popud si tato Rada vyžádala od děkana Provozně ekonomické fakulty podklady k prošetření případu a uložila body k nápravě.

Mrzí mě, že se Mendelova univerzita potýká s touto kauzou. Za sebe však mohu říct, že tento případ ilustruje, že jsem nikdy nic nezametla pod koberec. Během mého funkčního období rektorky jsem vždy usilovala o to, aby se jakýkoliv problém bezodkladně a důrazně řešil, tento konkrétní případ nevyjímaje. Během mého působení ve vedení univerzity jsem se musela vypořádat s mnoha kostlivci z minulosti a dnes mohu říct, že jsem na to hrdá. Věřím, že i s touto výzvou si univerzita poradí a bude ještě lepším a kvalitnějším místem pro mladé talenty a vědce.

Na internetu kolují zprávy, že jste spojena s Pentou nebo s Andrejem Babišem. Je to pravda?

Není. Všichni dárci jsou uvedeni na mém webu a od 1. 6. jsou příjmy i výdaje veřejně dostupné na transparentním účtu. S panem Babišem mě pojí pouze to, že jsem připravena postavit se mu v druhém kole prezidentských voleb.

Proč byl odvolán prof. Vojtěch Adam, který měl nastoupit jako Váš nástupce v úřadu rektora Mendelovy univerzity? Jakto, že jste o manipulaci s daty, kterou prováděl, jako rektorka nevěděla?

Pan profesor Vojtěch Adam nebyl odvolán, ale sám rezignoval na funkci rektora. Udělala jsem všechny kroky k tomu, aby obvinění profesora Vojtěcha Adama byla řádně prošetřena. Iniciovala jsem například k sestavení odborné komise, která se celou věcí detailně zabývala. Osobně jsem panu profesorovi následně doporučila, aby vzhledem k závěrům komise zodpovědně zvážil svoji rezignaci na funkci rektora. Učinit tuto výzvu pro mne nebylo jednoduché, nejen proto, že jsme vždy měli korektní vztah a považuji jej za vynikajícího vědce. Společně se nám podařilo problém vyřešit a za to si prof. Adama cením.

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů