O MNĚ

Usilovat o funkci první prezidentky České republiky je velký závazek. Role hlavy státu je velmi důležitá a člověk o ní nemůže přemýšlet a cítit se opojen. Člověk o ní může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Danuše Nerudová

MATKA A MANŽELKA

Jsem ekonomka, vysokoškolská profesorka, především ale maminka dvou dětí, Daniela a Filipa, které vychováváme s mým mužem Robertem. Bydlíme v Brně a na Vysočině, kde jsme s Robertem opravili historickou faru v obci Telecí.

Hlava státu musí umět lidem otevřít své srdce a naslouchat jejich problémům. Chci být prezidentkou země, ve které může člověk důvěřovat státu jako vlastní rodině. V rodině ti silnější totiž vždy pomohou slabším a nikdy je nenechají v nouzi.

Ve zkratce

Jsem brněnská ekonomka, profesorka a máma dvou dětí. V roce 2018 jsem se stala historicky první rektorkou Mendelovy univerzity v Brně.

Moje koníčky

Miluji přírodu, ve které vždy najdu klid na přemýšlení. Nejlepší chvíle volna jsou pro mě s prutem na rybách a s košíkem v lese.

Danuše Nerudová

PROFESORKA

Veřejnost mě zná především jako, dnes už bývalou, rektorku Mendelovy univerzity v Brně. Současně jsem její profesorkou. Celá má kariéra ve vzdělávání byla vždy v zájmu toho, aby z naší univerzity odcházeli odhodlaní, vzdělaní a nadšení mladí lidé, kteří se nebojí něco dokázat. I dnes se z pozice profesorky snažím, aby mi neušel žádný jejich úspěch, žádný osobitý pohled na práci, který mi vždy přináší motivaci a inspiraci.

Vždy jsem se snažila, aby z naší univerzity odcházeli odhodlaní, vzdělaní a nadšení mladí lidé, kteří se nebojí něco dokázat.

Podpora studentů

Za důležité považuji změnu ve vzdělávání, lepší práci s talentem a podporu mladých lidí. Žáci a studenti by se neměli bát chybovat. Školy a učitelé by měli mladé lidi vést k využití chyb k lepšímu rozvoji.

Mezinárodní úspěchy

Škola se stále častěji začala objevovat v mezinárodních žebříčcích. Mým cílem bylo univerzitu otevřít, modernizovat a udělat maximum, aby vystoupila ze stínu ostatních brněnských univerzit.

HR Award

Mendelova univerzita pod mým vedením získala jako první vysoká škola v ČR HR Award – ocenění za vytváření rovných příležitostí a transparentnost v oblasti řízení lidských zdrojů

Danuše Nerudová

EKONOMKA

Jako ekonomka se roky věnuji tématu daní, důchodů a ekonomické prosperitě naší země. V roce 2018 jsem byla jmenována do pozice předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, se kterou jsme se snažili vymyslet dobrou důchodovou reformu a prosadit její přijetí. Závěry naší komise si politické strany napříč spektrem přebraly do svých volebních programů a současná vláda je dala do nového programového prohlášení.

Potřebujeme hlavu státu, se kterou tuto krizi úspěšně překonáme. Jen slova o pochopení a slušnosti nebudou stačit. Ta lidem k zaplacení stále se zvyšujících cen a složenek nepomohou.

Důchodová reforma

Nabízím svoji profesní zkušenost a jasnou vizi, stejně jako jsem ji nabídla v čele Komise pro spravedlivé důchody. Společně jsme představili reformu, na které se dnes shodnou politici i odborníci napříč spektrem. Žijeme ve složité době, ve které musíme myslet na to, jak pomoci lidem dnes i v budoucnu.

Iniciativa KoroNERV-20

Aktivně jsem působila ve veřejné debatě během pandemie covidu-19. S dalšími odborníky jsme založili občanskou expertní iniciativu KoroNERV-20, která dávala prostor z nápadů a myšlenek formulovat řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru.

Danuše Nerudová

Prezidentka

Svou kandidaturu jsem velice pečlivě zvážila. Potřebujeme lídry, kteří vrátí řadě opomíjených lidí důstojnost a budou k občanům přistupovat s úctou a respektem. Potřebujeme hlavu státu, která bude naslouchat všem a bude schopna komunikovat se všemi skupinami obyvatel, nejen s některými.

V naší zemi během covidu chyběl laskavý hlas nejvyššího představitele, který by dokázal uklidnit, pochopit a především ocenit extrémní nasazení celé řady lidí, kteří ukázali, jak silní ve skutečnosti jsme. Chyběl tu hlas, který by lidem dal naději, že to společně zvládneme. Po začátku války a posledních 9 let vůbec, nám chyběl stejný hlas, který by řekl, kdo je nepřítel, ohrožující naši svobodu a hodnoty.

Potřebujeme hlavu státu, která bude naslouchat všem a bude schopna komunikovat se všemi skupinami obyvatel, nejen s některými.

Nebát se výzev

Potřebujeme hlavu státu, která se nebude bát uchopit celou řadu výzev, před kterými jako země a společnost stojíme. Od úspěšného zdolání ekonomické krize až po boj za naši přírodu.

Civilní výkon funkce

Česká republika si zaslouží civilní a aktivní prezidentku, která bude blíže k lidem. Hrad by neměl občany od hlavy státu oddělovat, ale být jim otevřený a hradní kanceláře by měly sloužit jen k pracovním a reprezentativním účelům.

EU i NATO

ČR má podle mě být spolehlivým a předvídatelným partnerem, který bude plnit své závazky a mezi ostatními zeměmi se nebude bát aktivně přispívat k dalšímu rozvoji evropského a mezinárodního partnerství.

Odpovědi na
nejčastější otázky

Jak by měl stát řešit energetickou krizi?

Na prvním místě potřebujeme rychlou a cílenou pomoc pro domácnosti, které si kvůli rostoucím cenám nemohou dovolit zaplatit energie, bydlení, jídlo, základní potřeby pro děti. Pokud bude pomoc cílená, bude zároveň i efektivní a neprohloubí zadlužení naší země. Dlouhodobě se musíme zaměřit na zajištění naší nezávislosti na surovinách z Ruska. Klíčové budou investice do udržitelného energetického mixu (včetně další podpory jádra) a podpora komunitní energetiky. Za důležité považuji i zvýšit dostupnost obnovitelných zdrojů energie a investice do chytrých inovací a moderních technologií.

Koho byste pověřila sestavením vlády?

Sestavením vlády bych pověřila toho, kdo má největší šanci získat důvěru Sněmovny k sestavení stabilní a demokratické vlády. Ctila bych demokratický proces voleb a ústavu neohýbala podle svých sympatií ke zvoleným kandidátům.

Jaký je váš postoj k NATO a EU?

Chci zemi, která je pevně zakotvená v EU a v NATO a která je díky tomu v bezpečí. Z členství v obou organizacích máme jednoznačné výhody. Naším úkolem je hájit své národní zájmy a současně být aktivním partnerem, který přispívá k úspěšné mezinárodní spolupráci. Česko se stalo jedním z lídrů evropské politiky v přístupu k Ukrajině a jsem na tento moment nesmírně hrdá. Naše členství v mezinárodních organizacích bych podporovala aktivní politikou, důstojnou reprezentací i účastí na mezinárodních summitech a konferencích.

Jaký je váš postoj k válce na Ukrajině?

Jednoznačně stojím za Ukrajinou. Bojují i za naši svobodu a bezpečnost. Současné Putinovo Rusko, které vraždí nevinné na Ukrajině a vede barbarskou agresi vůči svobodnému a svrchovanému státu, je největším bezpečnostním rizikem ČR. Jedná se o zemi, která navíc nedávno zařadila mezi své největší nepřítele i naši zemi a spáchala na našem území, ve Vrběticích, akt státního terorismu, který vedl k úmrtí českých občanů.

Jaké by byly vaše první kroky v úřadu?

Jako první symbolický krok bych otevřela Pražský hrad lidem, aby se každý mohl na Hrad přijít podívat a nemusel čekat v dlouhých frontách před branami. Ráda bych také vyjela do regionů a míst, kde žádný politik dlouhé roky nebyl. A okamžitě bych s politiky a odborníky začala řešit současnou krizi. Zvládneme ji. Jsme silný stát a věřím, že z ní můžeme vyjít silnější a úspěšní.

Koho byste si na Hrad přivedla jako kancléře a další členy týmu?

Odborníky a lidi důvěryhodné nejen pro mě, ale i pro veřejnost. Profesionály s vysokým morálním kreditem, kteří by pracovali ve prospěch tohoto státu, nikoliv ve prospěch svůj. Za samozřejmost považuji bezúhonnost a v případě klíčových funkcí bezpečnostní prověrku. Veřejnosti konkrétní jména dopředu představím.

Bydlela byste na Pražském hradě?

Na Hradě bych s rodinou určitě nebydlela, na hradě bydlí král. Prezident má na Hrad chodit pouze do práce. S rodinou bych bydlela v blízkosti.

Necítíte jako handicap, že nemáte dlouhodobější politickou zkušenost?

Naopak. Netáhnu si žádnou kouli u nohy z minulosti. Nikomu nic nedlužím a nemusím se ohlížet na žádnou stranickou politiku. Jsem nezávislá a nestranná.Politickou zkušenost mám z pozice předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, kde se mi podařilo dovést čtyřicet dva zástupců různých názorů, politických stran i skupin ke shodě nad základní architekturou důchodového systému v České republice. Poprvé v historii tady máme unikátní okamžik, kdy návrh, který vznikl v podstatě pod levicovou vládou, nyní bere ministr „pravicové“ vlády k dopracování. Působila jsem také jako členka ekonomické sekce Ústředního krizového štábu vlády.

Jaký máte názor na hromadné abolice a amnestie?

Plošnou amnestii bych nevyhlásila. Individuální milosti bych udělovala pouze z humanitárních důvodů, jako je například nevyléčitelné onemocnění, a to navíc u méně závažných trestných činů. Vždy bych tyto milosti řádně odůvodnila a představila veřejnosti. Prezident svými činy musí podporovat důvěru lidí ve spravedlnost.

Byla byste pro zavedení školného a pro nadstandard ve zdravotnictví?

Ne. Šanci na dobré vzdělání musí mít každé dítě, bez ohledu na to, do jakých sociálních poměrů nebo v jakém regionu se narodilo. Pokud dáme šanci každému dítěti probudit jeho talent, bohatě se to vrátí celé naší společnosti.

Byla byste pro zavedení nadstandardu ve zdravotnictví?

Ne, nepodporuji zavedení nadstandardu v českém zdravotnictví. Myslím si, že je nejprve nutné odstranit velké regionální rozdíly v kvalitě a přístupu ke zdravotní péči - třeba v Praze vychází na tisíc lidí 0,9 zubaře, v Ústeckém kraji je to ale 0,4 zubaře. Musíme tedy nyní na prvním místě rozvíjet dostupnost péče, aby nebyly regiony, kde lidé neseženou lékaře nebo za ním musí hodiny cestovat.

Jak se stavíte k manželství homosexuálních párů a adopci dětí?

Stabilitu rodin a dětí v nich je potřeba chránit a posilovat. Stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva včetně možnosti vzít se nebo adoptovat dítě. Jsem přesvědčena, že by od nich děti dostaly lásku z celého srdce. Zároveň je důležité upravit právně i status partnera k dětem druhého partnera.

Jste pro povinné očkování proti nemoci COVID-19?

Ne, myslím si, že by to měla být každého volba.

Kde mohu přehledně najít sponzory vaší kampaně?

Všechny dárce, kteří se mě rozhodli podpořit ještě před startem kampaně, najdete na mých webových stránkách v sekci Darovat. Od 1. června jsou všechny dary i výdaje na transparentním účtu.

Kde vás můžu potkat?

Přehled akcí, na kterých mě můžete potkat, najdete v sekci Plánované akce. Udělám maximum pro to, abych do voleb objela co nejvíce míst po republice a věřím, že se potkáme. Pokud se neuvidíme osobně, budu ráda, když mě budete sledovat alespoň na mých sociálních sítích.

Jak můžu pomoci v kampani?

Existuje několik způsobu a budu ráda, když si jeden vyberete v sekci Zapojte se, ať už se rozhodnete zřídit u sebe petiční místo, stát se dobrovolníkem, nebo přispět finančně.

Jaký byl váš postoj ke kauze s tituly na Mendelově univerzitě?

V této kauze jsem nebyla pytlák, ale hajný, co pytláka chytil. Nic jsem nezametla pod koberec a díky tomu se celá věc dostala k šetření nezávislého Národního akreditačního úřadu. Vždy jsem se rozhodovala tak, abych jednala v zájmu univerzity, jejího dobrého jména a její nejlepší budoucnosti. Detailní odpověď najdete i zde.

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů